My Joy
aka Schastye moe
Reviewed in September 2010
Director: Sergei Loznitsa. Cast: Viktor Nemets, Alisa Slepyan, Pavel Vorozhtsov, Dmitriy Rkovskiy, Vladimir Golovin, Alexei Vertkov, Dmitriy Gotsdiner, Olga Shuvalova, Natalya Ryabova, Nadezhda Novikova, Lech Dyblik, Yuriy Sviridenko, Vassiliy Khulap, Nikolai Kupriyanenko, Andrei Gerasimenko, Dmitriy Poddubny, Konstantin Shelestun, Denis Bobrovchish, Zinaida Belik, Maria Varsami, Sergei Burding, Denis Steba, Artem Koshelev, Aleksandr Fomichenko, Roman Bykhovets, Igor Chigasov, Vyacheslav Shikhaleev, Anatoliy Kovalenko, Viktor Litvinenko, Vera Zykova, Leonid Alakhverdov, Timophen Tribuntsev, Pavel Chukreev, Boris Kamorzin, Vlad Ivanov, Olga Kogut. Screenplay: Sergei Loznitsa.
Twitter Capsule: Like Russian Ark dreamscape restaged as Wages of Fear-style suspenser, in mordant, purgatorial key of Romanian New Wave

Photo © 2010 Ma.je.de Fiction/SOTA Cinema/Lemming Film/
Zweites Deutsches Fernsehen/Arte
Not yet reviewed in full. Grade: A


VOR: (5)   (What is this?)

Permalink Home Unreleased ABC Blog E-Mail