I Don't Want to Sleep Alone
aka Hei yan quan

Director: Tsai Ming-liang. Cast: Norman Atun, Lee Kang-sheng, Chen Shiang-chyi, Pearlly Chua, Leonard Tee, Liew Lee-lin, Samantha Toh Su-Yee, Shiva. Screenplay: Tsai Ming-liang.

Photo © 2006 Strand Releasing/Fortissimo Films
Not yet reviewed in full. Grade: B+


Permalink Home 2007 ABC Blog E-Mail