Eros
Director: Wong Kar-wai. Cast: Gong Li, Chang Chen, Fung Tin, Jianjun Zhou, Luk Auntie. Screenplay: Wong Kar-wai.
Director: Steven Soderbergh. Cast: Robert Downey, Jr., Alan Arkin, Ele Keats.
Director: Michelangelo Antonioni. Cast: Christopher Buchholz, Regina Nemni, Luisa Ranieri. Screenplay: Michelangelo Antonioni and Tonino Guerra.

Not yet reviewed in full. Grade: D+


Permalink Home 2005 ABC Blog E-Mail