The Eel (Unagi)
Director: Shohei Imamura. Cast: Koji Yakusho, Misa Shimizu, Mitsuko Baisho, Tomorowo Taguchi, Etsuko Ichihara, Akira Emoto, Fujio Tsuneta, Ken Kobayashi, Sho Aikawa, Sabu Kawahara, Chiho Terada. Screenplay: Motofumi Tomikawa, Daisuke Tengan, and Shohei Imamura (based on the novel Glimmering in the Dark (Yami Ni Hirameku) by Akira Yoshimura).


Not yet reviewed in full. Grade: B+


Awards:
Cannes Film Festival (1997): Palme d'or (Best Picture; tie)

Permalink Home 1998 ABC Blog E-Mail