The Ballad of Narayama (Narayama bushiko)
Director: Shohei Imamura. Cast: Ken Ogata, Sumiko Sakamoto, Tonpei Hidari, Seiji Kurasaki, Takejo Aki, Junko Takada, Mitsuko Baisho, Casey Takamine, Ryutaro Tatsumi, Nijiko Kiyokawa, Kaoru Shimamori, Akio Yokoyama. Screenplay: Shohei Imamura (based on the stories by Shichirô Fukazawa).

Not yet reviewed in full. A+


Awards:
Cannes Film Festival: Palme d'or (Best Picture)

Permalink Home 1983 ABC Blog E-Mail