Three Times
Director: Hou Hsiao-hsien. Cast: Shu Qi, Chang Chen, Mei Fang, Di Mei, Liao Su-jen. Screenplay: Chu T'ien-wen and Hou Hsiao-hsien.

Not yet reviewed in full. B+


Permalink Home 2006 ABC Blog E-Mail